Zažij léto

Příspěvky od zaměstnavatele, dotace a pojištění

Příspěvky od zaměstnavatele

U nás můžete využit příspěvku z FKSP nebo jiných příspěvků od zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele vystavíme na jméno dítěte fakturu, jediné co potřebujeme je název a adresu firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Dotace

Některé pojišťovny nabízejí dotace pro dětské tábory. Pro takovou dotaci potřebujete naší vystavenou fakturu na adresu a jméno dítěte.

V roce 2014 například podpořili dětské tábory:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – 500 Kč
  • Vojenská zdravotní pojišťovna – 200 Kč

Pojištění

Spolupracujeme s finančními poradci od největší české firmy Partners, kteří Vám vytvoří na dobu tábora nebo na neomezenou dobu komplexní pojištění. Pojištění zahrnuje stornopoplatek, úraz a zodpovědnost za škody. Cena pojištění záleží na věku dítěte a zdravotním stavu dítěte. Odhadem se cena pohybuje od 100 Kč do 180 Kč za tábor.

Pojištění zahrnuje:

  • Storno – Pokud dítě onemocní před zahájením tábora Vám pojišťovna uhradí 80% ceny, o kterou přijdete při nenastoupení dítěte na tábor.
  • Úrazové pojištění
  • Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku – neúmyslně způsobené