Zažij léto

Půjčovna Paddleboardů

Půjčovna paddleboardů – Nová Role, Novorolský rybník

Kde půjčujeme Paddleboardy?

Paddleboardy (SUP)  půjčujeme na pláži Novorolského rybníku v Nové Roli. Svojí velikostí je Paddleboard nepřehlédnutelný 🙂

Kdy půjčujeme Paddleboardy?

Každý slunečný víkend od 1.června do 30. září, 12.00 – 19.00 hodin. O letních prázdninách jsme na pláži na pláži i v týdnu od 10.00 do 19.00 hodin. Přesné termíny půjčovny naleznete na www.facebook.cz/paddleboardkv nebo Vám je sdělíme na telefonu 605 343 737.

Ceník půjčovného

Čas 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 1 den Týden Delší čas
Cena 100 Kč 190 Kč 270 Kč 450 Kč 2 000 Kč Dle domluvy

Více informací a dlouhodobém pronájmu najdeš ZDE

On-line rezervaci naleznete níže.

Proč Paddleboard?

 • Plovák během pár minut vybalíte z batohu, nafouknete a po projížďce zase jednoduše sbalíte
 • Na plováku můžete jezdit ve více lidech nebo klidně i se svými zvířecími miláčky.
 • Paddleboard je velmi stabilní i pro cvičení na vodě. Takže se nemusíte bát experimentovat.
 • Půjčujeme kvalitní Paddleboardy od českého výrobce Kiboko. Vynikají néjen díky jedinečnému designu, ale hlavně svou propracovanou konstrukcí a tvarem, který je vhodný pro začátečníky až pokročilé jezdce na sjíždění řek a vyjížděk po jezeře

 

Provozní řád půjčovny paddleboardů

 1. Nájemce je povinen předložit platný průkaz totožnosti, a alespoň jeden další platný průkaz totožnosti jiné osoby, anebo složit zálohu v dohodnuté výši.
 2. SUP se pronajímá na dohodnutou dobu. Dobou nájmu se rozumí čas od doby převzetí SUP až do doby jeho vrácení.
 3. Nájemné je splatné ihned pří převzetí SUP. Při překročení dohodnuté doby užívání bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 30 minut.
 4. Nájemné se nevrací, i když doba pronájmu nebude zcela využita.
 5. Podpisem nájemní smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzatý SUP.
 6. Nájemce je při převzetí SUP povinen zkontrolovat jeho stav a ihned vytknout viditelné vady či poškození.
 7. Nájemce je povinen užívat SUP řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, a chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 8. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení SUP, je nájemce povinen oznámit to bez zbytečného odkladu provozovateli. Byla-li nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného při překročení doby nájmu. Za běžné opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 9. Nájemce užívá SUP na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání SUP způsobí nájemce sobě nebo druhým.
 10. Vedoucí půjčovny může odmítnout pronájem SUP bez udání důvodu.
 11. Povinností každého nájemce je seznámit se se stručným výtahem z řádu plavební bezpečnosti a dodržovat jej.

Plováky Kiboko jsou navrhovány, vyvíjeny a testovány v České republice.On-line rezervace

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefonní číslo

Vaše zpráva

captcha


Souhlasím s obchodními podmínkami